Rampen

Sikkerhetsregler

Vårt fokus er å gi gode opplevelser i trygge rammer. Vennligst les nøye gjennom våre sikkerhetsregler før du booker tur.

 1. Sikkerhetsopplæring
  Det er strengt forbudt å bruke Rampen Via Ferrata uten å ha gjennomgått sikkerhetsopplæring og forstått alle reglene. Du må delta i både praktisk og teoretisk opplæring før du kan klatre. Det er ditt ansvar å følge alle instruksjoner og regler nøye.
 2. Bruk av utstyr
  Sikkerhetsutstyret må brukes i samsvar med instruksjonene. Selen skal alltid være stramt festet, og hvis du er usikker på om den sitter godt, må du spørre om hjelp. Bruk hjelm også på nedturen for ekstra sikkerhet. Etter endt klatretur skal alt sikkerhetsutstyr leveres tilbake.
 3. Aldersgrense
  Klatring er tillatt for personer over 10 år. Barn under 15 år må være i følge med en voksen, og personer under 18 år må ha tillatelse fra en foresatt eller verge før de kan klatre. Alle deltakere må veie over 40 kg.
 4. Registrering
  Det er påkrevd å registrere seg og signere en egenerklæring før klatringen. Hvis det er mindreårige deltakere, må foresatte forklare reglene til dem.
 5. Farer og risiko
  Klatring på Rampen Via Ferrata innebærer visse farer og risikoer. Det er viktig å bevege seg rolig og kontrollert gjennom hele turen og nøye vurdere hvert steg for økt sikkerhet.
 6. Ansvar og tilsyn
  Hver deltaker er ansvarlig for sin egen aktivitet og sikkerhet. For mindreårige deltakere er foresatte eller verger ansvarlige for både sin egen sikkerhet og den mindreåriges. Den mindreårige skal følges nøye av en voksen under hele turen.
 7. Bruk av wire
  Wiren må alltid brukes når tilgjengelig, og karabinene skal festes og låses riktig. Fest karabinene motsatt vei i forhold til hverandre for å unngå utilsiktede feilkoblinger.
 8. Avstand og plassering
  Hold en trygg avstand til klatreren foran deg, spesielt på steder med høy risiko. La det være minimum en øyebolt avstand mellom hver deltaker. Hvis du klatrer sammen med en mindreårig, kan dere klatre litt tettere.
 9. Passering av andre klatrere
  Passering av andre deltakere bør gjøres på flate områder med stor forsiktighet og kommunikasjon. Ikke koble deg fra wiren under passeringen.
 10. Vær oppmerksom på løse gjenstander
  Sørg for å være oppmerksom på løse gjenstander som drikkeflasker, telefoner, kameraer, ryggsekker og løse steiner. Disse kan utgjøre en fare for deg selv og andre som følger etter.

Rampen Via Ferrata er ikke egnet for:

 • Personer med psykiske eller fysiske lidelser som kan utgjøre en trussel for egen eller andres sikkerhet, har ikke tillatelse til å klatre på Rampen Via Ferrata.
 • Personer som er påvirket av alkohol eller rusmidler har ikke tillatelse til å klatre på Rampen Via Ferrata.
 • Gravide, personer med epilepsi, rygg- og/eller nakkeskader eller hjerteproblemer bør konsultere lege før de vurderer å klatre.

Forbehold:

 • Rampen tar ikke ansvar for verdisaker som mistes under klatringen, på nedturen eller forsvinner fra kjøretøy, sykler, osv.
 • Rampen forbeholder seg retten til å stenge klatreruten av sikkerhetsmessige årsaker, for eksempel spesielle værforhold eller vedlikehold.

Vi anbefaler bruk av hansker med gummibelegg for bedre friksjon og beskyttelse mot wiren. Disse hansker er tilgjengelige for kjøp hos oss.